کتاب سیبل های کمکی شامل سه فصل است که به ترتیب قوانین یادگیری، عناصر دید و سیبل های کمکی عنوان گرفته اند.
📕
نویسندگان در فصل اول کتاب به اهمیت، ضرورت و اصول آموزش و یادگیری پرداخته و ارتباط بین قوانین یادگیری و اصول تمرین و همچنین شرایط موثر در یادگیری را به خوبی تشریح کرده اند.بیان جایگاه و نقش تمرینات ورزشی در حیطه روان حرکتی و البته توجه به سایر حیطه های اهداف اموزشی در کنار ان از بخش های جالب این فصل است.
📗
در فصل دوم کتاب، نویسندگان با تصاویر و شکل های متعدد و کاربردی، به معرفی عناصر دید در تیراندازی یعنی چشم تیرانداز، شکاف درجه در تپانچه، روزنه دید در تفنگ، مگسک، حفاظ مگسک در تفنگ و خال سیاه هدف پرداخته و انواع عناصر دید را در سلاح های مختلف مقایسه نموده و در نهایت تفاوتهای نشانه روی در تپانچه و تفنگ بادی را به روشنی برشمرده اند. یکی از مطالب خوب و کاربردی این فصل توضیحاتی است که درباره تنظیمات سمت و برد با استفاده از طبلک های روی سلاح داده شده است.
📘
در فصل سوم نیز ابتدا مشخصات و اندازه های سیبل های استاندارد تفنگ و تپانچه در رشته بادی ۱۰ متر و سپس انواع سیبل های کمکی ستونی، میله ای، مثلثی و ... با اندازه و ابعاد پیشنهادی بر اساس امتیاز هدف تمرین معرفی شده است که راهنمای بسیار خوبی برای جهت دادن به تمرینات تیراندازان است.
📔
سایت shooting10m.ir مطالعه این کتاب بسیار مفید و کاربردی را که با متنی روان همراه با تصاویر و شکل های گویا در کمترین حجم ممکن به رشته تحریر درامده است به همه ی علاقه مندان رشته تیراندازی اهداف ثابت توصیه می کند.
برای اشنایی بیشتر با محتوای این کتاب می توانید در ادامه، مقدمه کتاب را که به نوعی معرفی کتاب از زبان خود نویسندگان گرانقدر است بخوانید.

مقدمه کتاب سیبل های کمکی

با وجود پیدایی و گسترش رسانه های گوناگون در عرصه اطلاع رسانی همچنان کتاب رسانه ای است که اهمیت ان در فرایند اموزش و انتقال اطلاعات محسوس و محفوظ مانده است. علمی ساختن فعاایت ها و انتشار کتابهای تخصصی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی سهم به سزایی در روند علمی شدن ورزش دارد.
هدف این کتاب توسعه و تعمیم ورزش تیراندازی، اشنایی با عناصر دید و چگونگی تطبیق ان، اشنایی با سیبل های کمکی و چگونگی استفاده از ان همچنین ارتقای سطح دانش فنی و عملکرد ورزشکاران است.
آموزش باید اصولی، مرحله به مرحله و به زبان ساده بیان شود. ارایه اموزش های متفاوت و گاه اشتباه مهمترین مشکل موجود در امر آموزش است. اموزش مهارت شامل مراحل گوناگونی است که رعایت تمام مراحل آن برای کسب مهارت حائز اهمیت است. این مراحل عبارت است از: ۱.آموزش ۲.یادگیری ۳.تمرین.
در کتاب سیبل های کمکی سعی شده است مطالب با ساختاری کاربردی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا خواننده به راحتی بتواند مطالب را فرا گرفته و اموخته های خویش را به مرحله اجرا گذارد.
اصول اولیه آموزش، مراحل مقدماتی آموزش، فن تمرین، قوانین یادگیری، شرایط موثر در یادگیری، حیطه های اهداف آموزشی، عناصر دید و تطبیق ان، فضای هدف گیری و نشانه روی، دید در تیراندازی، سمت و برد، سیبل های استاندارد تپانچه و تفنگ بادی، سیبل های کمکی در تپانچه بادی و تفنگ بادی از جمله مطالب ارایه شده در این کتاب است.

سیده زیبا اجتهد
سید حسن ذوالفقاری