برنامه سه گام شبکه سوم سیما در سال 1396 برای اولین بار به معرفی رشته تیراندازی پرداخت. در ویدیوی زیر می‌توانید این برنامه را تماشا کنید.

در این ویدیو، احمدرضا هامونی حقیقت به معرفی رشته تیراندازی و مواد مختلف آن می‌پردازد.