بهترین نوع تمرین نگهداری، تمرین با خود سلاح است. اما اگر سلاح ما شخصی نباشد و بخواهیم در منزل هم به تمرینات خود ادامه دهیم، می‌توانیم با هزینه‌ی بسیار کم وزنه‌های مچی تهیه کرده و با یک ترفند ساده، تمرین نگهداری سلاح را شبیه سازی کنیم. در این ویدیو یک روش پیشنهادی تمرین نگهداری با وزنه مچی برای تیراندازان تپانچه بادی را مشاهده خواهید کرد.