زورانا آرونویچ قهرمان تپانچه جهان و المپین صربستانی از تلاش‌های خود و مربی محبوبش یلنا آرونویچ که خواهرش هم هست برای مقابله و سازگاری با بحران کرونا می‌گوید.

ترجمه (از متن انگلیسی) و زیرنویس: مهدی نیسی پور