کریستیان رایتس قهرمان تپانچه ۲۵ متر المپیک ریو و دارنده مدال برنز المپیک پکن و دهها مدال جهانی، از تمریناتش و چگونگی برنامه‌ریزی برای آن می‌گوید.

ترجمه (از متن انگلیسی) و زیرنویس: مهدی نیسی پور