نویسنده: کیت سندرسون (ملی پوش و قهرمان تپانچه رپیدفایر ایالات متحده امریکا)

مترجم: مهدی نیسی پور

چرا بلند كردن سلاح حائز اهميت است؟ زيرا اين كار يك عنصر اساسي در فرايند تكنيك تيرانداز در شليك با تپانچه رپيدفاير است. فرايند شليك يك عمليات ترتيبي متشكل از عناصري چون استقرار، گرفتن قبضه، ماشه و نشانه روي و ... است كه نهايتاً به شليك يك تير يا يك سري تير مي انجامد (توضيحات بيشتر را در شماره May/Jun سال 2009 مجله اخبار تيراندازي بخوانيد).

تمرين براي يك بلندكردن دقيق شامل رعايت همه ي اصول اوليه ي تيراندازي است. از آنجايي كه رپيدفاير ماده اي است كه نياز به واكنش سريع تيرانداز دارد (شليك در زماني كه اهداف يا چراغ ها روشن مي شوند) بالابردن شما هم بايد دقيق و هدفمند و همچنين در هر مرتبه اساساً صحيح باشد.

بالابردن، حركت ساده ي بازو و تپانچه از يك زاويه 45 درجه (وضعيت آمادگي) به يك ارتفاع مناسب براي تطبيق عناصر ديد سلاح بر روي هدف است. يك ورزشكار در هر مرحله از رپيدفاير ورزشي، 3 ثانيه زمان دارد تا عمل بالابردن و شليك را انجام دهد. تپانچه رپيدفاير ممكن است با توجه به مرحله اي كه در آن قرار داريد، زمان كمتري را در اختيار شما بگذارد. خود من در شروع تيراندازي به بلندكردن سلاح بي توجه بودم. اما يك بار كه اين موضوع را مطالعه كردم و به شدت روي بلند كردن تمرين كردم تا آن را بهتر انجام دهم، امتيازم بهتر شد و اكنون تكنيك را با سطحي بالاتر و با ثباتي بيشتر اجرا مي كنم (شايد شما هم شبيه به وضعيت من در شروع كار باشيد و دليلي براي توجه به بلند كردن سلاح نبينيد يا اساساً نيازي به اجراي صحيح اين حركت حس نكنيد). هنگام بلند كردن سلاح، خيلي مهم است كه شما فقط بازوي خود را حركت دهيد؛ در طول بلندكردن سلاح، وضعيت سر اصلاً نبايد حتي كوچكترين حركتي داشته باشد. البته شما در طول اين فرايند، تنفس هم مي كنيد و چشمان شما بايد پر از اكسيژن باشد تا بتوانيد عمل تطبيق عناصر ديد را به شفاف ترين شكل ممكن انجام دهيد. زمان و چگونگي تنفس به سطح آمادگي جسماني شما، كيفيت هوا و الگوي عادت تنفسي شما بستگي دارد. سعي كنيد زمان تنفس خود را با فرامين ميدان هماهنگ كنيد. بلندكردن در حالت ايده آل خود بايد يك حركت [پيوسته و] سيال باشد اما اجازه بدهيد آن را به سه عمل مجزا تقسيم كنيم: شروع، اجراي نرم و حركت تكميلي[1].

شروع: روي خط آتش و در وضعيت استقرار مناسب در حالت شليك درست مانند ساير ماده هاي تپانچه قرار بگيريد. سپس بازو و سلاح خود را تا وضعيت آمادگي پايين آورده و در همين حالت سعي كنيد تنش عضلاني بازوي خود را مديريت كنيد. بازو را نبايد شل نگه داريد، برعكس بايد بازو را كشيده و مچ خود را قفل كنيد. در واقع شما بازوي خود را به پايين و در خلاف جهت تنش عضلاني مي كشيد تا در زمان نشانه روي بتوانيد آن را روي هدف نگه داريد. مچ شما قفل باقي مي ماند و قبضه سلاح هم بايد به طور ثابت و محكم نگه داشته شود. هنگام فرمان «آماده» نبايد عناصر ديد را منطبق كنيد زيرا محور بازوي شما در راستاي شانه قرار دارد نه چشم. به هدف نگاه كنيد؛ صبر كنيد تا تا هدف يا چراغ روشن شود. وضعيت استقرار و قبضه را محكم و استوار نگه داريد و اين حالت را در تمام طول كل سري هاي شليك حفظ كنيد تا به نمرات خوب و مطمئن دست پيدا كنيد.

 اجراي نرم: بالابردن نرم تپانچه به محض روشن شدن چراغ يا هدف ها. اساساً شما در حال رهاسازي عضلاتي هستيد كه بازويتان را پايين نگه داشته بودند. تنش عضلاني لازم براي حركت دادن تپانچه به فضاي نشانه روي مي بايست هنوز وجود داشته باشد. اين كار مستلزم يك اجراي بسيار نرم است، اما بايد به سرعت و بي درنگ انجام شود. در نيمه هاي مسير بالابردن سلاح، سه رويداد وجود دارد كه تقريباً با هم اتفاق مي افتد:

  1. حركت رو به بالاي تپانچه كم كم آهسته تر شده و به آرامي و نرمي در ميانه ي فضاي نشانه روي مي ايستد؛
  2. چشم شما از نگاه كردن به هدف برداشته شده و روي عناصر ديدي مي افتد كه در حال بالا آمدن هستند؛
  3. با انگشتتان فشار روي ماشه را آغاز مي كنيد.

چشم شما زماني كه هنوز تپانچه در حال بالا آمدن به سمت فضاي نشانه روي است بايد از روي هدف به روي عناصر ديد سلاح جابه جا شود. اگر اين كار را انجام ندهيد، چشمتان نمي تواند روي عناصر فوكوس كند چرا كه براي داشتن شليك هايي به مركز هدف، حتماً مي بايست چشم شما روي عناصر ديد سلاح فوكوس كرده باشد. اگر هنگام بالا آمدن تپانچه به سمت فضاي نشانه روي نگاه خود را به سمت عناصر ديد بگردانيد، با توجه به اين كه چشم ذاتاً به هر چيز متحركي واكنش نشان مي دهد، فوكوس چشم روي عناصر ديد به طور طبيعي اتفاق خواهد افتاد. عناصر ديد بايد به محض اين كه در فضاي نشانه روي از حركت ايستادند، منطبق هم شده باشند.

فشار ماشه بايد قبل از تطبيق عناصر ديد آغاز شده باشد. به ياد داشته باشيد كه ماشه مستقل از عناصر ديد است. تمرين خشك مي تواند مهارت شما را در كنترل ماشه افزايش دهد تا چكاندن ماشه در كسري از ثانيه و به محض تراز شدن تپانچه و تطبيق عناصر ديد در فضاي نشانه روي اتفاق بيفتد. هدف اين است كه حركت ماشه هنگام آغاز تلاش براي تطبيق عناصر ديد اما پيش از وقوع آن در فضاي نشانه روي شروع شده باشد. هدف شما براي هر بالا بردن بايد كنترل بي وقفه ي ماشه  باشد و اين امر مستقل از تلاشي است كه براي تطبيق عناصر ديد صورت مي دهيد.

حركت تكميلي: يعني ... هيچ! هيچ تغييري بعد از شليك. يعني انگار كه هيچ شليكي اتفاق نيفتاده است. شما مي بايست همچنان به تطبيق عناصر ديد و نگهداري محكم و ثابت قبضه و همچنين حفظ تپانچه در ميانه فضاي نشانه روي ادامه دهيد. بعد از اين كه شليك انجام شد هيچ چيز را رها نكنيد. اگر شليك خشك انجام داده ايد بايد تطبيق عناصر ديد را براي يك بازه زماني بعد از رهايي ماشه حفظ كنيد. اگر هم كه شليك گلوله داشته ايد، دوباره به ميانه فضاي نشانه روي برگرديد و تطبيق عناصر ديد را صورت دهيد. يك عمليات تكميلي مناسب شما را به همان جايي برمي گرداند كه شروع كرده بوديد: تطبيق عناصر ديد، قبضه گيري محكم و ثابت، ماندن در فضاي نشانه روي و اگر در مرحله سرعت تپانچه ورزشي باشيد، بازگرداندن بازو به وضعيت آمادگي و منتظر ماندن براي روشن شدن دوباره چراغ يا هدف ها. بين روشن شدن هدف ها 7 ثانيه فرصت داريد و اين يعني كه زمان بسيار زيادي براي اجراي حركت تكميلي حتي براي 3 يا 4 ثانيه در اختيار شماست تا پس از آن بازوي خود را پايين آورده و براي بالا بردن بعدي آماده شويد. البته براي تپانچه رپيدفاير بايد به سراغ هدف بعدي رفته و به ترتيب شليك هاي سري را كامل كنيد. اولين شليك در تپانچه رپيدفاير مي تواند كل سري را تعريف كند، بنابراين عمليات تكميلي را حتي در اولين شليك هم فراموش نكنيد.

عمليات تكميلي به شكلي باورنكردني حتي در تمرين خشك هم مهم است. تمرين خشك با يك عمليات تكميلي طولاني تر، يك عنصر مهم در مهارت بالابردن تپانچه و داشتن شليكي عالي است.

تمرين منظم و هوشمندانه، مهارت شما را در بالا بردن مطمئن سلاح افزايش داده و مي تواند باعث كسب امتيازات بالايي شود كه همه ي ما خواهان آن هستيم. البته اين را هم بدانيد كه تنها بلند كردن بي نقص سلاح نمي تواند برنده شدن شما را در مسابقات تضمين كند، بلكه لازم است كه شما تمامي مباني و اصول تيراندازي با تپانچه را رعايت و هركدام را جداگانه براي ارتقاي مهارت هايتان تا بالاترين سطحي كه قابليت دستيابي به آن را داريد تمرين كنيد.

[1] Start, Glide and follow-through

منبع:

Sanderson, K. (2010, Jan-Feb). Pistol Lifts. USA Shooting News. Colorado Springs, Colorado, United States: The Official Publication of Olympic Shooting Sports.