وزنه‌های مچی را می‌توانیم با هزینه‌ی بسیار کم تهیه کرده و با یک ترفند ساده، تمرین نگهداری سلاح را شبیه سازی کنیم. در ویدیوی زیر یک روش پیشنهادی تمرین نگهداری با وزنه مچی برای تیراندازان تپانچه بادی را مشاهده خواهید کرد.

کافی است یک وزنه‌ی مچی یک کیلوگرمی را دور مچ خود بسته و یک وزنه دیگر نیم کیلویی را هم بدور سه انگشت قبضه حلقه کنیم. به این ترتیب توزیع وزن روی دست و مچ و انگشتان تقریباً شبیه به زمانی خواهد بود که یک تپانچه بادی را در دست گرفته اید.

برای شروع تمرین می‌توانید در حالی که دست خود را کاملاً کشیده‌اید، وزنه‌ها را به مدت 15 ثانیه در ارتفاع مناسب نگه دارید. سپس 10 تا 15 ثانیه استراحت کرده و دوباره حرکت را تکرار کنید. برای مشاهده بهتر اثر این تمرین بر روی عملکردتان پیشنهاد می‌کنم این حرکت را هر روز در سه ست 10 تایی اجرا کنید. به این ترتیب پس از گذشت حدوداً 6 تا 8 هفته از تأثیر آن بر عملکردتان شگفت زده خواهید شد. هر وقت هم احساس کردید تمرین برایتان آسان و سبک شده، 5 ثانیه به زمان هر حرکت اضافه کنید.

این نکته را هم فراموش نکنید که برای حفظ تقارن بدن و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، بهتر است پس از پایان هر ست، چندبار این حرکت را با دست چپ هم اجرا کنید.