نویسنده:کارن دایگل (مشاور تغذیه تیم های ملی ورزشی و المپیک در ایالات متحده امریکا)
مترجم: مهدی نیسی پور (کارشناس ارشد آموزش و مربی تیراندازی)

هدف این مقاله ارائه مفاهیم پایه تغذیه برای ورزشکاران به منظور ارتقای سطح عملکردشان در مسابقات می باشد.
تیراندازی با سایر رشته های ورزشی تفاوت های بسیاری دارد، اما چیزی که بین همه ی ورزش ها مشترک است این
اصل است که: یک ورزشکار موفق، ورزشکاری سالم و سلامت است.

آنچه که شما در طول یک روز می خورید و می آشامید قطعاً روی سیستم ایمنی بدنتان اثرگذار بوده و توانایی شما در
اجرای صحیح تمرینات و همچنین ریکاوری پس از آن را تعیین می کند. باور داشته باشید یا نه، چیزی که شما برای
صبحانه یا ناهار امروز می خورید ، نه تنها روی تمرینات امروزتان بلکه بر تمرینات هفته آینده، ماه آینده و حتی
مسابقه ی بعدی شما هم تأثیر خواهد داشت. به هر حال یافتن اطلاعات دقیق تغذیه ای و به ویژه تغذیه ی مناسب برای ورزش تیراندازی کمی پیچیده و دشوار است. با این حال در این مقاله سعی می شود تا حد امکان به مبانی و اصول تغذیه ی مناسب ورزشی، برنامه ی تغذیه ی مناسب جهت ریکاوری پس از تمرین و بالاخره برنامه غذایی ویژه روز مسابقه پرداخته شود . . .

متن کامل این مقاله را می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

مقاله اصول تغذیه در رشته تیراندازی