رشته تیراندازی از پرمدال‌ترین رشته های ورزشی در بازی‌های المپیک است و تا کنون 727 مدال به نفرات برتر این رشته در این بازیها اهدا شده است. نکته جالب توجه این که تعداد مدال‌های طلا، نقره و برنز توزیع شده در رشته تیراندازی یکسان نیست و سهم مدال طلا و برنز هرکدام 242 و مدال نقره 243 بوده است. 

تنها دوره ای از ادوار المپیک که باعث شده تعداد مدال‌های طلا و نقره و برنز یکسان نباشد، المپیک 1900 پاریس است. در این دوره رشته تیراندازی هفت ماده المپیکی داشت که عبارت بودند از تپانچه 25 متر رپیدفایر مردان، تفنگ آزاد 300 متر درازکش مردان، تفنگ آزاد 300 متر به زانو مردان، تفنگ آزاد 300 متر ایستاده مردان، تفنگ سه وضعیت مردان، تپانچه 50 متر مردان و تراپ مردان.

در ماده تفنگ آزاد 300 متر به زانو، کونارد استیهلی از سوییس با 324 امتیاز به مدال طلا رسید و امیل کیلنبرجر از سوییس و آندرس پیتر نیلسن از دانمارک هردو با 314 امتیاز مشترکاً به مقام دوم و مدال نقره دست یافتند و با اینکه پل ون ازبروک از بلژیک با 308 امتیاز در رتبه بعدی قرار داشت اما مدال برنز در این ماده اهدا نشد و او به مقام چهارم رسید.

در ماده تفنگ آزاد 300 متر سه وضعیت هم که امتیاز آن بر اساس مجموع امتیازات سه ماده ایستاده، به زانو و درازکش محاسبه می‌شد پس از امیل کیلنبرجر و آندرس پیتر نیلسن که به ترتیب با 930 و 921 امتیاز به طلا و نقره دست یافتند، اوله اوستمو از نروژ و پل ون ازبروک از بلژیک مشترکاً با 917 امتیاز به مقام سوم رسیدند و به هردوی آن‌ها مدال برنز اهدا شد.

به این ترتیب در 242 ماده ورزشی رشته تیراندازی طی ادوار المپیک از 1896 آتن تا 2016 ریو 242 مدال طلا و برنز و 243 مدال نقره توزیع شده است.