کتاب راهنمای تمرینات ورزشی مشتمل بر 6 فصل است و دو بخش تکمیلی تحت عنوان جداول و نمودارهای NFPT و توصیه‌های مشاوره‌ای NFPT در پایان کتاب آورده شده است. ترجمه این کتاب متاسفانه خیلی روان نیست اما محتوای غنی ارایه شده در آن و همچنین مجموعه فراوان تصاویر، جداول و نمودارهای کاربردی، این نقص را تا حدود زیادی پوشش داده است. به عنوان مثال در انتهای کتاب، جداولی شامل سهم مواد معدنی، بار گلیسمی، شاخص گلیسمی و مقدار کالری انواع مواد غذایی آورده شده که راهنمای بسیار خوبی برای تنظیم برنامه‌های غذایی متناسب با تمرینات ورزشی مختلف می‌باشد.
فصل اول با عنوان سلامت عمومی و دیگر ملاحظات، به اصطلاحات و تعاریف تمرینات ورزشی پرداخته و کلیاتی را در خصوص استقامت قلبی-تنفسی، استقامت عضلانی، ضرورت تمرین‌های کششی پس از تمرین، اهمیت آب، آتروفی شدن عضلات، شاخص گلیسمی و بار گلیسمی، توقف تمرین مقاومتی و درمان آسیب‌های کوچک ارائه می‌دهد.
فصل دوم، توصیه‌های بنیادی برای فعالیت هوازی عنوان گرفته و مطالبی چون مبانی فعالیت بدنی، کاهش چربی، چک کردن نبض، درجه بندی فشار ادراک شده (RPE)، پاسخ قلبی به غذا خوردن و فعالیت بدنی، انواع عضلات، متابولیسم، دستگاههای انرژی، فعالیت هوازی و بی هوازی در آن ارایه شده است.
تجویز تمرین هوازی، عنوان فصل سوم کتاب است. ملاحظات عمومی سوخت و ساز، پیوستار سوخت و ساز، کنترل شدت تمرین هوازی، تجویز هوازی، تخلیه انرژی، تمرین با وزنه و بهبود اجرای هوازی، ورزش‌های هوازی و کانیبالیسم بافت عضلانی و بازآموزی میتوکندری از جمله مطالبی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
در فصل چهارم با عنوان فعالیت‌های هوازی برای کاهش چربی، اثرات فعالیت‌های هوازی و شکل اجرای آن برای تنظیم متابولیسم و کاهش چربی همراه با تمرین وزنه، تنظیم برنامه تمرین، نیازهای پروتئینی بافت بدن، تولید انرژی به وسیله بافت بدن و نقش چربی در سلامتی از جمله مطالب ارائه شده است.
در فصل پنجم مطالبی در خصوص انواع تمرین‌های متقاطع و نحوه آمادگی برای مسابقات ورزشی، تمرین‌های اختصاصی، ارتقای مهارت‌های ورزشی، تمرین‌های آمادگی عملکردی، قدرت و توان، تمرین‌های قلبی عروقی، تمرین‌های انعطاف‌پذیری، تغذیه در ورزش‌های هوازی، انعطاف‌پذیری، ثبات و قدرت مرکزی مطرح شده است.
فصل ششم به بیماری‌های متابولیکی از جمله چاقی، اضافه وزن، دیابت و فعالیت‌های بدنی متناسب با آن و همچنین شاخص توده بدنی، وزن بدن و تعادل انرژی می‌پردازد.
وبسایت آموزش و تمرین تیراندازی مطالعه این کتاب را با توجه به مطالب بسیار مفید و کاربردی آن در خصوص تمرینات هوازی که لازمه‌ی جدایی ناپذیر برنامه‌ی تمرین یک تیرانداز است به علاقه‌مندان به رشته ورزشی تیراندازی توصیه می‌کند.