Seconds

نرم افزار زمان بندی تمرینات ورزشی Seconds Pro

/post-8

نرم افزار second Pro به جرات یکی از بهترین نرم افزارهای کنترل تمرین های ورزشی است. تقریبا از ان می توان برای برنامه ریزی تمرین همه ورزشها و بخصوص ورزشهایی که زمان در انها از پارامترهای اصلی به شمار می رود استفاده نمود.