گوران ماکسیموویچ

معرفی گوران ماکسیموویچ (صربستان) مربی تیراندازی

/post-22

گوران یک مربی تفنگ با کلاس جهانی است که در بعضی دوره های آموزشی آکادمی فدراسیون جهانی تیراندازی به عنوان مدرس مدعو، با این مجموعه همکاری می کند.