کتاب تیراندازی

معرفی کتاب تیراندازی با تپانچه های المپیک

/post-15

معرفی کتاب / عنوان: تیراندازی با تپانچه های المپیک / پدیدآورنده: هاینس رینکه مایر، گابی بولمن و همکاران / ترجمه: مرحوم علی مولایی / ناشر: تیسا (اسحاق سابق)