چشم غالب

مبانی تیراندازی با تفنگ: نشانه روی و چشم (بخش دوم)

/post-39

نویسنده: مارکوس راب، مترجم: عسل رضایی، ارائه شده در کانال تلگرام آموزش و تمرین تیراندازی Shooting10m@ وظیفه یک تیرانداز شلیکی کاملاً بی عیب و نقص است!