هماهنگی

هماهنگی و نقش آن در تیراندازی

/post-24

كلمه اي در زبان انگليسي وجود دارد كه شما كم و بيش آنرا از مربيان انگليسي زبان مي شنويد. (اين كلمه جزو كلمات تخصصي تيراندازي نيست و یک کلمه تخصصی رشته مدیریت به حساب می آید): هماهنگی


تکنیک ماشه در تیراندازی با تپانچه بادی

/trigger-ap

انیمیشن مراحل ماشه کشی در اجرای تکنیک تیراندازی با تپانچه بادی


تکنیک ماشه در تیراندازی با تفنگ بادی

/trigger-ar

انیمیشن مراحل ماشه کشی در اجرای تکنیک تیراندازی با تفنگ بادی