نگهداری سلاح

تمرین نگهداری با وزنه مچی برای تیراندازان تپانچه

/post-42

بهترین نوع تمرین نگهداری، تمرین با خود سلاح است. اما اگر سلاح ما شخصی نباشد چگونه می‌توانیم در منزل هم به تمرینات خود ادامه دهیم؟