مربی تیراندازی

عادت های بد در زمان تیراندازی

/post-27

برای داشتن عملکردی بهتر در تیراندازی ورزشی لازم است که برخی عادات بد را از خود دور کنیم. دکتر حسام کوپاهی بعضی از این عادت ها را در این یادداشت به ما یادآوری کرده است.


معرفی گوران ماکسیموویچ (صربستان) مربی تیراندازی

/post-22

گوران یک مربی تفنگ با کلاس جهانی است که در بعضی دوره های آموزشی آکادمی فدراسیون جهانی تیراندازی به عنوان مدرس مدعو، با این مجموعه همکاری می کند.