فدراسیون تیراندازی

انتشار کتاب راهنمای ورزشکاران، از سوی کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی تیراندازی

/post-26

ترجمه: مهدی نیسی پور / ارائه شده در کانال آموزش و تمرین تیراندازی


مراحل ثبت نام در مسابقات تیراندازی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

/post-20

در تصویر می‌توانید مراحل ثبت نام را مشاهده نمایید.