عملکرد ورزشی

عوامل جسماني و رواني مؤثر در ارتقاي عملكرد تیراندازان

/post-46

این مقاله با عنوان شناسایی عوامل جسمانی و روانی مؤثر درارتقای عملكرد ورزشكاران رشته تيراندازی در وبسایت فدراسیون جهانی منتشر شده است. نویسنده این مقاله دكتر ندا نوذری، عضو كميته پزشكی فدراسیون جهانی تیراندازی است که در آن 11 عامل مختلف را برای ارتقای عملکرد تیراندازان برشمرده است. ترجمه فارسی این مقاله کاربردی پیش روی شماست.


تنفس و نقش آن در تیراندازی

/post-28

ترجمه: مهدی نیسی پور / ارائه شده در کانال تلگرام آموزش و تمرین تیراندازی


هماهنگی و نقش آن در تیراندازی

/post-24

كلمه اي در زبان انگليسي وجود دارد كه شما كم و بيش آنرا از مربيان انگليسي زبان مي شنويد. (اين كلمه جزو كلمات تخصصي تيراندازي نيست و یک کلمه تخصصی رشته مدیریت به حساب می آید): هماهنگی