عضلات کمربند شانه

معرفی کتاب شانه سالم (100 تمرین عملی)

/post-16

معرفی کتاب / عنوان: شانه سالم (۱۰۰تمرین عملی) / پدیدآورنده: کارل ناف / ترجمه: دکتر مسعودگلپایگانی و همکاران / ناشر: ورزش (با همکاری نشر بامدادکتاب)