ثبت نام تیراندازی

مراحل ثبت نام در مسابقات تیراندازی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

/post-20

در تصویر می‌توانید مراحل ثبت نام را مشاهده نمایید.