تفنگ

معرفی رشته تیراندازی در شبکه سوم سیما

/post-7

برنامه سه گام شبکه سوم سیما در سال 1396 برای اولین بار به معرفی رشته تیراندازی پرداخت. در ویدیوی زیر می‌توانید این برنامه را تماشا کنید.