اهمیت خواب

اهمیت خواب برای ورزشکاران

/post-29

خواب حالت طبیعی استراحت برای ذهن و بدن است که معمولاً برای چندین ساعت در طول شب رخ می دهد. در این حالت، چشم‌ها بسته هستند، هوشیاری به طور موقت از بین می‌رود و تمام عضلات بدن آرامش دارند.