انجمن تیراندازی ایالات متحده امریکا

کانال علم تیراندازی ایالات متحده امریکا در یوتیوب

/post-13

این کانال صفحه ی آموزشی انجمن ملی تیراندازی با تفنگ ایالات متحده امریکا است که بیش از 11 هزار عضو دارد و با بیش از 400 ویدیوی ارائه شده تا کنون بالغ بر دو و نیم میلیون بازدید داشته است.