آموزش ورزش

معرفی کتاب راهنمای تمرینات ورزشی

/post-10

معرفی کتاب / عنوان: راهنمای تمرینات ورزشی / پدیدآرنده: فدراسیون ملی مربیان حرفه‌ای امریکا / ترجمه:رسول اسلامی،هادی باقری / ناشر: تیسا با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران